R, 29.07.2022
Jaani kirik
17:00
Piletid ja passid 25/18 €

Jean Rondeau

(klavessiin, Prantsusmaa)

Johann Sebastian Bach, „Goldbergi variatsioonid“ (BWV 988)

“Ood vaikusele” – nii on klavessinist Jean Rondeau öelnud Bachi “Goldbergi variatsioonide” kohta. “Mulle tundub, et need on kirjutatud vaikusele mõeldes, need otsekui võtavad endale vaikusele kuuluva koha,” ütleb ta. “Goldbergi variatsioonides on kogu Bach… kogu muusika… ja ühegi kõhkluseta tahan ma kogu oma elu nendega veeta.” Oma esitust ette valmistades uuris ta põhjalikult teose esimest trükiverisooni, mis sisaldab Bachi enda märkusi ja parandusi. “Sellesse hinnalisse muusikaloolisesse allikasse süvenemine aitas teha valikuid, mis mulle endale tundusid kõige autentsemad.” Rondeau kannab teose ette selle täielikul kujul koos kõigi märgitud kordustega, lisades oma tõlgendusse ka väga täpselt kaalutletud vaikusehetki.